image1
Jag, Per Mark,  arbetar som legitimerad psykolog  och driver en mottagning i centrala Göteborg. Utöver en bred erfarenhet av primärvårdsarbete har jag tidigare också arbetat inom specialistpsykiatrin.

På den här sidan hittar du information om min verksamhet som psykolog, lite om vad psykoterapi är och hur du kommer i kontakt med mig.