Psykoterapi är ett samarbete mellan dig och en terapeut i syfte att öka förmågan till ett mer flexibelt och funktionellt sätt att tänka, känna och agera i så väl aktuella som framtida problemsituationer. Psykoterapi ger också en möjlighet till en högre grad av förståelse för orsaken till din problematik, vilket  syftar till att öka förmågan att förstå och hantera din nuvarande livssituation på ett konstruktivt sätt.

Att gå i psykoterapi innebär att du kommer att arbeta med dig själv och möta tankar och känslor som du kanske tycker är svåra. Det kan väcka känslor och motstånd mot tankar och problem som känns obehagliga. Därför är det bra att i förväg fundera på vad du vill ha ut av att gå i terapi och om du känner dig motiverad och redo för att påbörja en behandling. Ofta innebär psykoterapi att du måste arbeta aktivt mellan sessionerna vilket både kan vara tidskrävande och känslomässigt ansträngande men samtidigt utvecklande och berikande.