Psykoterapeutisk verksamhet

Rum

Jag är utbildad i och har erfarenhet av olika former av psykoterapi såsom
Kognitiv beteendeterapi (KBT)
Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Psykodynamisk långtidsterapi (PDT)
Psykodynamisk korttidsterapi (BDT).

Jag arbetar bland annat med
– ångestproblematik och oro
– lätta och medelsvåra depressioner
– krisreaktioner
– stressproblematik
– relationsfrågor
– arbetsrelaterade frågor
– psykologisk rådgivning

Beroende på vilken frågeställning eller problematik som är aktuell anpassas behandlingen utifrån ovanstående metoder.

Mina arbetsspråk är svenska och engelska.

Legitimerad psykolog är en skyddad titel som utfärdas och kontrolleras av socialstyrelsen. Detta innebär att du som patient är skyddad av patientsäkerhetslagen. Vidare innebär det att vårdgivaren har skyldighet att föra journal och arbetar under tystnadsplikt

Picture